Oferta

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą.

Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmować szereg czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego budynku (zlecanie przeglądów okresowych budynków i budowli; zlecanie bieżących napraw, konserwacji i remontów; nadzór nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług; nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków i in), obsługą administracyjną nieruchomości (przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań; stała obsługa Administratora - prowadzenie bieżących spraw związanych z utrzymaniem danej nieruchomości), obsługą księgową (prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości; sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu; prowadzenie rachunku bankowego, monitorowanie należności czynszowych i in), doradztwo.

Więcej w tej kategorii: « Co to jest fundusz remontowy?

Ważne pytania i odpowiedzi

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…