Oferta

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków.

Właściciele lokali są proszeni o udzielenie absolutorium dla Zarządu/Zarządcy i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ustalenie wysokości comiesięcznych opłat i wskazanie najważniejszych zadań dla Zarządcy na rok kolejny. Jest to okazja do wymiany informacji, wyrażenia opinii i w efekcie do wypracowania wspólnych decyzji dotyczących nieruchomości. To o tyle ważne, gdyż że przyjęte postulaty mają duży wpływ na jakość i komfort życia w danym obiekcie.

Warto się do takiego zebrania przygotować i z uwagą przestudiować przygotowane przez Zarządcę sprawozdanie finansowe. To ono stanowi podstawę do stworzenia planu gospodarczego na kolejny rok. Dla Zarządcy zebranie jest okazją do podsumowania swojej pracy, pokazania co zostało zrobione, wyjaśnienia wątpliwości, zarekomendowania pewnych zmian i ustalenia priorytetów na rok kolejny.

Ważne pytania i odpowiedzi

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…