Dla deweloperów

Oferta dla deweloperów

Posiadamy doświadczenie we współpracy z deweloperami na różnych etapach realizowanych przez nich inwestycji. Pracując kilkanaście lat jako zarządcy nieruchomości, zdobyliśmy wiedzę z jednej strony na temat oczekiwań tworzących się Wspólnot Mieszkaniowych, a z drugiej - potrzeb i wyzwań przed jakimi stają deweloperzy w momencie rozpoczęcia procedury przekazywania mieszkań i podczas zarządzania nieruchomością w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Dlatego możemy zaproponować Państwu współpracę w dwóch obszarach:

  • ciągle unikalną na rynku nieruchomości usługę - wydawanie lokali ich nowym właścicielom (w ciągu ostatnich czterech lat wydaliśmy kilkaset mieszkań w imieniu jednego z deweloperów, działających między innymi na rynku warszawskim).
  • zarządzanie nieruchomością od momentu rozpoczęcia procedury przekazywania mieszkań.

Tworzące się Wspólnoty Mieszkaniowe to często wymagający, trudni partnerzy, nie zawsze dysponujący odpowiednią wiedzą, za to zazwyczaj dość mocno egzekwujący swoje prawa. To trudny moment we wzajemnych relacjach.

Dlatego jeśli jesteś Deweloperem i chcesz sprawnie, bezkonfliktowo przejść przez etap przekazywania mieszkań i spokojnie wypełniać swoje dalsze zobowiązania - skontaktuj się z nami!

Możemy zająć się całym procesem przekazywania mieszkań: od weryfikacji stanu lokali i części wspólnych, poprzez przekazanie kluczy i wszystkich dokumentów, po przygotowanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania nieruchomości dla nowych mieszkańców.

Możemy również przejąć zarządzanie nieruchomością zgodnie z jasno zarysowanym zakresem obowiązków i czytelnie rozpisanymi kosztami. Przekazanie zarządcy zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością już na początkowym etapie jest bardzo wygodne i efektywne. Ponieważ to on w tym momencie jest zobowiązany do przygotowania wszelkich dokumentów, które usprawnią zarządzanie (wyciąg z ustawy o własności lokali, projekty statutu wspólnoty, projekt regulaminu określającego zasady porządku w danej nieruchomości, dokumenty dotyczące wysokości zaliczek na koszty zarządu, regulamin rozliczania mediów itp). Porządne przygotowanie wszystkich tych dokumentów usprawni współpracę ze wspólnotą i umożliwi zbudowanie dobrych relacji z właścicielami lokali, co pozwoli w przyszłości na wypracowywanie decyzji ważnych dla nieruchomości zgodnych z interesem obu stron.

Do współpracy z każdym deweloperem podchodzimy indywidualnie, zakres oferowanej usługi jest za każdym razem ustalany osobno w zależności od potrzeb i oczekiwań.
Proponowane przez nas ceny są bardzo rozsądne i adekwatne do naszego zaangażowania.

Zachęcamy do kontaktu i spotkania z nami.

Log in