O firmie

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę.

Powinien on zawierać prognozę kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości wspólnej, zaplanowanych remontów oraz świadczeń na rzecz lokali indywidualnych. Należy w nim również wskazać źródła pokrycia tych wydatków.

Plan uwzględnia takie parametry jak:

  • całkowita powierzchnia użytkowa lokali
  • liczba lokali z podziałem na mieszkalne i użytkowe
  • liczba mieszkańców

Plan powinien opierać się na rozliczeniu kosztów poniesionych w roku poprzednim - sprawozdanie finansowe. To pozwala ocenić realnie ponoszone koszty i umożliwia adekwatne zaplanowanie ich na rok przyszły. Plan jest rozliczany raz do roku.

Ważne pytania i odpowiedzi

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…