Zakres usług

Zakres usług

Nasza firma oferuje pełen zakres czynności związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, ale oczywiście jesteśmy gotowi poszerzać swoje usługi, jeśli tylko pojawi się takie oczekiwanie.

1. Czynności związane z utrzymaniem stanu technicznego budynku:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Organizowanie i prowadzenie przetargów na roboty i usługi.
 • Zlecanie przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
 • Zlecanie bieżących napraw, konserwacji i remontów.
 • Nadzór nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług, korzystającymi z części wspólnej nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją umów na dostawę: energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i gabarytów.
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków.

2. Czynności związane z obsługą administracyjną nieruchomości:

 • Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań.
 • Stałą obsługa Administratora (osoba prowadząca bieżące sprawy związane z utrzymaniem danej nieruchomości),
 • Telefon alarmowy do Administratora oraz firmy w godzinach nocnych i w Święta.

3. Czynności związane z obsługą księgową:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali.
 • Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych na zebranie ogółu właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie rachunku bankowego.
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego.
 • Monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald księgowanych na podstawie wyciągów bankowych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na standardowych wydrukach.
 • Dostęp do kartotek księgowych właścicieli przez Internet (opcjonalnie dla zarządu wspólnoty - możliwość przeglądania kartotek księgowych wszystkich właścicieli).
 • Udostępnienie systemu rachunków indywidualnych w ramach rachunku wspólnoty.
 • Prowadzenie windykacji przedsądowej należności.
 • Rozliczenia mediów.

4. Wydawanie lokali nowym właścicielom w imieniu dewelopera.

Ważne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…