Doświadczenie

Kontakty zewnętrzne

Wspólnoty Mieszkaniowe nie działają w próżni, na ich funkcjonowanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Jeśli tylko Zarząd danej Wspólnoty wyrazi taką chęć - podejmujemy się reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz.

Często w imieniu Zarządu współpracujemy z gminami i bierzemy udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających interesy mieszkańców danej nieruchomości. Możemy - na podstawie pełnomocnictwa - brać udział w postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej.

Doradzamy w różnego rodzaju sprawach i problemach, współpracujemy na co dzień z renomowanymi kancelariami prawnymi i służymy naszą wiedzą i pomocą zawsze, kiedy tylko pojawi się takie oczekiwanie ze strony Wspólnoty. Nigdy nie zostawiamy nie rozwiązanych spraw i uważamy za swój obowiązek pomoc we wszystkich aspektach związanych z dobrym funkcjonowaniem nieruchomości i komfortowym życiem ich mieszkańców.

Czytaj dalej...

Strategia

Strategia kojarzy się bardziej z zarządzaniem firmą, a nie elementem działania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Strategia definiuje, co dana organizacja, firma czy instytucja zamierza robić, określa cele, formułuje zadania i sposoby weryfikacji ich realizacji. Jest swoistym drogowskazem.

Uważamy, że wyartykułowanie przez mieszkańców ich oczekiwań co do ważnych dla nich aspektów funkcjonowania nieruchomości, działań niezbędnych ich zdaniem do polepszenia stanu samej nieruchomości oraz zasad kształtujących wzajemne relacje wszystkich zaangażowanych stron to podstawa sprawnego funkcjonowania. Wspólna wizja, zaakceptowana i rozumiana przez mieszkańców, umożliwia spokojne i pozbawione niepotrzebnych konfliktów zarządzanie nieruchomością.

Czytaj dalej...

Wspólnota

Jako zarządcy staramy się zawsze budować bliskie, dobre relacje ze wszystkimi mieszkańcami.

Zachęcamy lokatorów do wykazywania inicjatywy, tworzenia grup osób postulujących wprowadzenie różnych zmian w funkcjonowaniu nieruchomości, zmian, które służą polepszeniu jakości życia, zwiększeniu bezpieczeństwa, stworzeniu przyjaznej atmosfery.

Spraw, które są ważne dla mieszkańców, a które powinny być decydowane przez nich jest bardzo dużo. Czasem drobna zmiana - postawienie ławki na placu zabaw, ustawienie doniczek z kwiatami w patio czy na korytarzach, posadzenie nowych krzewów czy drzew - bardzo zmieniają "na plus" ich codzienne odczucia i utwierdzają w tym, jak ważne jest współdziałanie na rzecz realizacji wspólnych celów.

Czytaj dalej...

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota powstaje w momencie wykupu pierwszego lokalu od dewelopera.

Celem istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej jest zarządzanie nieruchomością wspólną. Wymusza to konieczność współdziałania mieszkańców. Nie zawsze jest to łatwe, bo oczekiwania właścicieli poszczególnych lokali są często bardzo różne. Rolą profesjonalnego zarządcy jest godzenie oczekiwań, umiejętne prezentowanie różnych możliwości, pokazywanie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, doradzanie przy podejmowaniu decyzji ważnych dla wspólnoty. Mamy w tym ogromne doświadczenie. Od lat doradzamy mieszkańcom Wspólnot, starając się zawsze znaleźć optymalne wyjście i zapewnić im spokojne życie.

Możemy też pochwalić się ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu nowymi budynkami. Jest to o tyle istotne, że właściwe zadbanie o nieruchomość od samego początku (dopilnowanie przeglądów wszystkich instalacji, sprawdzenie przynależnych gwarancji) jest podstawą dobrego, bezawaryjnego funkcjonowania obiektu.

Czytaj dalej...

Zarządzenie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to stosunkowy nowy obszar działania w Polsce. Ma bardzo szeroki zakres: od prostego administrowania pojedynczą nieruchomością po tworzenie strategii finansowych dla nieruchomości komercyjnych.

Cel tych działań jest teoretycznie bardzo prosty: dbanie o nieruchomość i jej mieszkańców. Może być on jednak różnie realizowany. Wszystko zależy od stanu konkretnej nieruchomości i oczekiwań jej mieszkańców. I to właśnie umiejętność właściwej oceny każdego przypadku i zaproponowania dopasowanych i optymalnych rozwiązań jest podstawą sukcesu. Umiemy to robić. Nasze dotychczasowe działania potwierdzają, że umiemy słuchać i proponować, a potem realizować przyjęte plany z korzyścią dla mieszkańców i zamieszkiwanej przez nich nieruchomości.

Czytaj dalej...

Ważne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…