Doświadczenie

Wspólnota mieszkaniowa

  • Napisane przez  Aker

Wspólnota Mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota powstaje w momencie wykupu pierwszego lokalu od dewelopera.

Celem istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej jest zarządzanie nieruchomością wspólną. Wymusza to konieczność współdziałania mieszkańców. Nie zawsze jest to łatwe, bo oczekiwania właścicieli poszczególnych lokali są często bardzo różne. Rolą profesjonalnego zarządcy jest godzenie oczekiwań, umiejętne prezentowanie różnych możliwości, pokazywanie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, doradzanie przy podejmowaniu decyzji ważnych dla wspólnoty. Mamy w tym ogromne doświadczenie. Od lat doradzamy mieszkańcom Wspólnot, starając się zawsze znaleźć optymalne wyjście i zapewnić im spokojne życie.

Możemy też pochwalić się ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu nowymi budynkami. Jest to o tyle istotne, że właściwe zadbanie o nieruchomość od samego początku (dopilnowanie przeglądów wszystkich instalacji, sprawdzenie przynależnych gwarancji) jest podstawą dobrego, bezawaryjnego funkcjonowania obiektu.

Ważne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków. Właściciele lokali są proszeni o udzieleni...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…