Doświadczenie

Kontakty zewnętrzne

  • Napisane przez  Aker

Wspólnoty Mieszkaniowe nie działają w próżni, na ich funkcjonowanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Jeśli tylko Zarząd danej Wspólnoty wyrazi taką chęć - podejmujemy się reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz.

Często w imieniu Zarządu współpracujemy z gminami i bierzemy udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających interesy mieszkańców danej nieruchomości. Możemy - na podstawie pełnomocnictwa - brać udział w postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej.

Doradzamy w różnego rodzaju sprawach i problemach, współpracujemy na co dzień z renomowanymi kancelariami prawnymi i służymy naszą wiedzą i pomocą zawsze, kiedy tylko pojawi się takie oczekiwanie ze strony Wspólnoty. Nigdy nie zostawiamy nie rozwiązanych spraw i uważamy za swój obowiązek pomoc we wszystkich aspektach związanych z dobrym funkcjonowaniem nieruchomości i komfortowym życiem ich mieszkańców.

Ważne pytania i odpowiedzi

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…