Doświadczenie

Doświadczenie

W ciągu ponad dziesięciu lat działalności mieliśmy do czynienia z różnorodnym portfelem nieruchomości. Zdajemy sobie sprawę, że każda nieruchomość wymaga indywidualnego podejścia i zaproponowania, a potem wdrożenia dopasowanych do niej rozwiązań.

Zarządzanie nieruchomościami to proces, który podlega ciągłym zmianom, nasi zarządcy dzięki wiedzy i zebranemu dotychczas doświadczeniu są w stanie sprostać najbardziej skomplikowanym i trudnym zadaniom.

Codziennie współpracujemy z firmami świadczącymi usługi dla wspólnot typu: sprzątanie czy konserwacja instalacji. Znamy ich właścicieli i pracowników, dlatego możemy z pełnym przekonaniem doradzać w tym zakresie.

Podobnie w zakresie obsługi prawnej, szczególnie bardziej skomplikowanych przypadków, wiemy, kogo możemy z pełnym zaufaniem rekomendować, współpracujemy tylko ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi.

Zarządzanie nieruchomością - to nie tylko tworzenie warunków do codziennego, wygodnego życia mieszkańców - to często rozwiązywanie trudnych spraw i problemów, poszukiwanie consensusu, a nieraz zarządzanie sytuacją kryzysową. Proszę wierzyć, że przez te wszystkie lata doświadczyliśmy różnych spraw i nie boimy się nowych wyzwań.

Ważne pytania i odpowiedzi

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków. Właściciele lokali są proszeni o udzieleni...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…