Dla mieszkańców

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie.

Fundusz remontowy - to pieniądze zbierane regularnie przez właścicieli lokali albo z przeznaczeniem na konkretną inwestycję służącą polepszeniu stanu budynku albo jako swoiste zabezpieczenie, gdyby zaistniała jakaś awaria, czy inna sytuacja wymagająca wydatkowania dodatkowych pieniędzy.

O powstaniu funduszu remontowego decydują członkowie wspólnoty. Oni także wskazują inwestycję, która ma zostać zrealizowana w ramach funduszu. Zadaniem zarządcy nieruchomości jest zaś jest pilnowanie, aby pieniądze zostały wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obecnie nie ma żadnych powodów, aby dla funduszu prowadzić odrębny rachunek bankowy.

Fundusz nie jest obowiązkowy, nie wszystkie wspólnoty decydują się na regularne zbieranie środków, dotyczy to szczególnie tych, które nie planują w najbliższym czasie przeprowadzania większych remontów.

Ważne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współ...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę. Powinien on zawierać prognozę kosztów zwią...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…