Dla mieszkańców

Jak planować wydatki wspólnoty?

Planowane wydatki są zapisywane w rocznym planie gospodarczym uchwalanym przez Wspólnotę.

Powinien on zawierać prognozę kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości wspólnej, zaplanowanych remontów oraz świadczeń na rzecz lokali indywidualnych. Należy w nim również wskazać źródła pokrycia tych wydatków.

Plan uwzględnia takie parametry jak:

  • całkowita powierzchnia użytkowa lokali
  • liczba lokali z podziałem na mieszkalne i użytkowe
  • liczba mieszkańców

Plan powinien opierać się na rozliczeniu kosztów poniesionych w roku poprzednim - sprawozdanie finansowe. To pozwala ocenić realnie ponoszone koszty i umożliwia adekwatne zaplanowanie ich na rok przyszły. Plan jest rozliczany raz do roku.

Ważne pytania i odpowiedzi

Jaki jest zakres działań zarządcy?

Dokładnie taki, jaki zostanie zapisany w umowie pomiędzy Zarządem wspólnoty a zarządcą. Zakres ten może być bardzo szeroki i obejmow...

Czytaj więcej

Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty. Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mi...

Czytaj więcej

Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie. ...

Czytaj więcej

Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków. Właściciele lokali są proszeni o udzieleni...

Czytaj więcej

Log in

MIESIĄC ZA DARMO! E-KARTOTEKA GRATIS!

Zapytaj sąsiada! Szybko podejmij właściwą decyzję!

Zobacz szczegóły promocji…