Co to jest fundusz remontowy?

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zapewniającym jej bezpieczne użytkowanie.

Fundusz remontowy - to pieniądze zbierane regularnie przez właścicieli lokali albo z przeznaczeniem na konkretną inwestycję służącą polepszeniu stanu budynku albo jako swoiste zabezpieczenie, gdyby zaistniała jakaś awaria, czy inna sytuacja wymagająca wydatkowania dodatkowych pieniędzy.

O powstaniu funduszu remontowego decydują członkowie wspólnoty. Oni także wskazują inwestycję, która ma zostać zrealizowana w ramach funduszu. Zadaniem zarządcy nieruchomości jest zaś jest pilnowanie, aby pieniądze zostały wydane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obecnie nie ma żadnych powodów, aby dla funduszu prowadzić odrębny rachunek bankowy.

Fundusz nie jest obowiązkowy, nie wszystkie wspólnoty decydują się na regularne zbieranie środków, dotyczy to szczególnie tych, które nie planują w najbliższym czasie przeprowadzania większych remontów.

Log in