Kto decyduje o wyborze Zarządcy?

W imieniu mieszkańców wyboru Zarządcy dokonuje i podpisuje umowę Zarząd Wspólnoty.

Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli mieszkań, jednak Zarząd jest zobowiązany dopilnować, by stawka za zarząd nie była wyższa niż została zaplanowana w planie gospodarczym na dany rok przyjętym przez Wspólnotę.

Log in