Do czego służą zebrania roczne wspólnot?

Przede wszystkim do rozliczenia Zarządu/Zarządcy z zadań i nałożonych na nich obowiązków.

Właściciele lokali są proszeni o udzielenie absolutorium dla Zarządu/Zarządcy i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ustalenie wysokości comiesięcznych opłat i wskazanie najważniejszych zadań dla Zarządcy na rok kolejny. Jest to okazja do wymiany informacji, wyrażenia opinii i w efekcie do wypracowania wspólnych decyzji dotyczących nieruchomości. To o tyle ważne, gdyż że przyjęte postulaty mają duży wpływ na jakość i komfort życia w danym obiekcie.

Warto się do takiego zebrania przygotować i z uwagą przestudiować przygotowane przez Zarządcę sprawozdanie finansowe. To ono stanowi podstawę do stworzenia planu gospodarczego na kolejny rok. Dla Zarządcy zebranie jest okazją do podsumowania swojej pracy, pokazania co zostało zrobione, wyjaśnienia wątpliwości, zarekomendowania pewnych zmian i ustalenia priorytetów na rok kolejny.

Log in