Ile kosztuje usługa zarządzania?

Cena jest ustalana podczas procedury wyboru Zarządcy i jest zapisywana w umowie ustalającej zakres obowiązków Zarządcy i zasady współpracy między nim a Zarządem Wspólnoty.

Jest to stała comiesięczna opłata zależna od powierzchni użytkowej budynku.

Na cenę wpływa kilka czynników:

  • stan nieruchomości (jej wiek, stan techniczny i prawny)
  • stopień zadłużenia właścicieli
  • liczba lokali

Za każdym razem jest to kwota ustalana indywidualnie dla danej Wspólnoty. W dużych miastach jest to od 50 groszy do 1 zł za metr kwadratowy.

Log in