Kontakty zewnętrzne

  • Napisane przez  Aker

Wspólnoty Mieszkaniowe nie działają w próżni, na ich funkcjonowanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Jeśli tylko Zarząd danej Wspólnoty wyrazi taką chęć - podejmujemy się reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz.

Często w imieniu Zarządu współpracujemy z gminami i bierzemy udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających interesy mieszkańców danej nieruchomości. Możemy - na podstawie pełnomocnictwa - brać udział w postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej.

Doradzamy w różnego rodzaju sprawach i problemach, współpracujemy na co dzień z renomowanymi kancelariami prawnymi i służymy naszą wiedzą i pomocą zawsze, kiedy tylko pojawi się takie oczekiwanie ze strony Wspólnoty. Nigdy nie zostawiamy nie rozwiązanych spraw i uważamy za swój obowiązek pomoc we wszystkich aspektach związanych z dobrym funkcjonowaniem nieruchomości i komfortowym życiem ich mieszkańców.

Log in