Wspólnota

  • Napisane przez  Aker

Jako zarządcy staramy się zawsze budować bliskie, dobre relacje ze wszystkimi mieszkańcami.

Zachęcamy lokatorów do wykazywania inicjatywy, tworzenia grup osób postulujących wprowadzenie różnych zmian w funkcjonowaniu nieruchomości, zmian, które służą polepszeniu jakości życia, zwiększeniu bezpieczeństwa, stworzeniu przyjaznej atmosfery.

Spraw, które są ważne dla mieszkańców, a które powinny być decydowane przez nich jest bardzo dużo. Czasem drobna zmiana - postawienie ławki na placu zabaw, ustawienie doniczek z kwiatami w patio czy na korytarzach, posadzenie nowych krzewów czy drzew - bardzo zmieniają "na plus" ich codzienne odczucia i utwierdzają w tym, jak ważne jest współdziałanie na rzecz realizacji wspólnych celów.

Log in