Strategia

  • Napisane przez  Aker

Strategia kojarzy się bardziej z zarządzaniem firmą, a nie elementem działania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Strategia definiuje, co dana organizacja, firma czy instytucja zamierza robić, określa cele, formułuje zadania i sposoby weryfikacji ich realizacji. Jest swoistym drogowskazem.

Uważamy, że wyartykułowanie przez mieszkańców ich oczekiwań co do ważnych dla nich aspektów funkcjonowania nieruchomości, działań niezbędnych ich zdaniem do polepszenia stanu samej nieruchomości oraz zasad kształtujących wzajemne relacje wszystkich zaangażowanych stron to podstawa sprawnego funkcjonowania. Wspólna wizja, zaakceptowana i rozumiana przez mieszkańców, umożliwia spokojne i pozbawione niepotrzebnych konfliktów zarządzanie nieruchomością.

Log in